Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10717
Title: ДЕРЖАВА. ПОЛІТИКА. ІНФОРМАЦІЯ.
Authors: Калюжний, Ростислав Андрійович
Keywords: ДЕРЖАВА. ПОЛІТИКА. ІНФОРМАЦІЯ.
Держава, політика, інформація, глобалізація, інформація, інформаційна політика.
Issue Date: 2014
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право": зб. наук. пр. - К. НАУ, 2014. - № 2 (31). - 172 с.
Abstract: В умовах глобалізації інтеграція національного інформаційного простору у світову інфраструкту- ру є одним з важливих складних завдань, що потребує розроблення і впровадження виваженої держа- вної інформаційної політики. Сьогодні процес осмислення накопиченого світового досвіду до формування концепції державної інформаційної політики знаходиться в активній фазі. У науковій, освітянській, управлінській, полі- тичній еліті спостерігається достатньо широкий спектр думок про те, яку модель розвитку інформа- ційної політики, а особливо правового регулювання державної інформаційної політики вважати оп- тимальною, що із світового досвіду необхідно прийняти, а від чого відмовитись. При цьому забезпе- чення об’єктивності можливо лише на підставі забезпечення системного і комплексного підходів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10717
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калюжний.pdf211.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.