Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10589
Title: Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану – Автореф. на здобуття наук. ст. канд. соціол. н.
Authors: Пивоварова, Надія Павлівна
Keywords: релігійність, релігія, віра, сучасна релігійність, детермінанти, самоідентифікація, релігійні практики
Issue Date: 2002
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2002. Дисертацію присвячено дослідженню релігійності в постсоціалістичній Україні, виявленню детермінант і характерних рис її сучасного стану. Сучасна релігійність в українському соціумі детермінована явищами трьох типів – мега-, макро- та мікрорівневими. Мегарівневі (загальносвітові), макрорівневі (власне українські) детермінанти в своїй сукупності створюють умови для виникнення та існування сучасної релігійності de jure, які лише в поєднанні з мікрорівневими (особистісними) детермінантами спричинюють нову творену і відтворену релігійність de facto.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10589
Appears in Collections:Автореферати НАУ
Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф дисертації Релігійність...doc194.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools