Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10390
Title: ВПЛИВ ОКИСНО-ВIДНОВНОГО ПОТЕНЦIАЛУ НА ФIЗIОЛОГIЧНИЙ СТАН МIКРООРГАНIЗМIВ РОДУ CLOSTRIDIUM
Other Titles: ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА CLOSTRIDIUM
EFFECT OF REDOX POTENTIALS ON PHYSIOLOGICAL STATE OF MICROORGANISMS OF GENUS CLOSTRIDIUM
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Keywords: окисно-відновний потенціал
рН
біомаса
Clostrіdіum thermocellum
C. thermosaccharolyticum
продукція
етанол
ацетат
Н2
этанол
биомасса
redox potential
saccharolytic strain of C. thermosaccharolyticum
cellulolytic thermophilic strain Clostridium thermocellum
Issue Date: 2011
Citation: Ястремська Л. С. Вплив окисно-вiдновногопотенцiалу на фiзiологiчний стан мiкроорганiзмiв роду Clostridium/ Л. С. Ястремська // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – № 1 (13). – С. 57-68.
Series/Report no.: 1 (13);
Abstract: Досліджено вплив окисно-відновного потенціалу (ОВП) середовища на продукцію біомаси і продуктів метаболізму анаеробними термофільними (60 °С) мікроорганізмами роду Clostrіdіum: целюлозолітичного – Clostrіdіum thermocellum 5СТ та сахаролітичного – C. thermosaccharolyticum 1S в анаеробних умовах. Показано, що ріст штамів відбувається у різних межах і оптимумах ОВП. Ріст C. thermocellum 5CT спостерігається в межах ОВП –200...–380 мВ, з оптимумом –260 мВ, C. thermosaccharolytіcum 1S в межах ОВП +100...–200 мВ, з оптимумом –135…–140 мВ (pН 7,0–7,3). За оптимальних значень ОВП у обох штамів приріст біомаси, утворення етанолу та ацетату на середовищі з відновником (сульфідом натрію) у 1,5–2 рази вищий, ніж на середовищі без відновника. Доведено, що ОВП є одним з основних факторів, що визначає фізіологічний стан клітин та інтенсивність процесів біосинтезу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10390
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вплив оксино-відновного потенціалу на....pdfГоловна стаття724.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.