Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10312
Title: МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 21.05.01 – інформаційна безпека держави Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Authors: Прус, Руслана Богданівна
Keywords: інформаційна безпека, математична модель, уразливість об’єктів, розподіл ресурсів, оптимізація
Issue Date: 28-Aug-2014
Publisher: НАУ-Друк
Citation: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Abstract: Прус Р.Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.05.01 – Інформаційна безпека держави. – Національний авіаційний університет, Київ, 2014. Дисертація присвячена вирішенню питань теорії та практики створення ефективних систем захисту інформації. Метою роботи є підвищення рівня захищеності інформаційних систем за рахунок оптимального розподілу ресурсів захисту інформації між об’єктами захисту із врахуванням дій зловмисника. На основі математичного апарату теорії ігор розроблено математичну модель складних інформаційних структур, що потребують захисту, яка дає можливість оптимізувати використання ресурсів захисту в системах, які відрізняються кількістю об’єктів, розташуванням перешкод, їх уразливістю, розподілом інформації по об’єктах при різних співвідношеннях ресурсів нападу і захисту. Розглянуто умови існування сідлової точки цільової функції, розраховані інтервали її існування по відносній кількості ресурсів в складних системах. На базі моделі розроблено метод удосконалення технології динамічного регулювання розподілу ресурсів захисту, що враховує зміну параметрів та характеристик системи захисту залежно від зміни націленості атак зловмисника. Запропоновано модель реалізації процесів різнонаправленого протистояння для визначення часової залежності інформаційного балансу конкуруючих сторін в умовах постійних спроб здобуття інформації. Проведено дослідження систем захисту інформації, на основі яких сформульовано рекомендації щодо використання розроблених методів і моделей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10312
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри засобів захисту інформації
Автореферати НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdfавтореферат дисертації781.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.