Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10150
Title: Синергетична парадигма як теоретична основа коеволюції природи та суспільства
Other Titles: Синергетическая парадигма как теоретическое основание коэволюции природы и общества
Authors: Ягодзинский, Сергей Николаевич
Keywords: коэволюция
синергетика
социальная синергетика
Issue Date: 2004
Publisher: Практична філософія
Citation: Ягодзінський С.М. Синергетична парадигма як теоретична основа коеволюції природи та суспільства // Философия природы и практическая философия. Материалы конференции. – К.: ПАРАПАН, 2004. – С. 141-144
Abstract: Сьогодні досить часто на конференціях різного рівня і тематики, у статтях і монографіях зустрічаються тези, які визначають сучасне суспільство як самоорганізоване, нерівноважне, дисипативне, нелінійне утворення, вивчення якого потребує розробки нової постмодерної, постнекласичної чи то деконструктивної методології. Не вдаючись до аналізу перелічених світоглядних орієнтацій, скажемо одне – більшість із них розроблені представниками західної соціології, психології чи політології, які, базуючись на фактичному матеріалі, – суспільних відносинах новітньої доби, постулювали їх наявність, не вдаючись до глибокої науково-філософської рефлексії. Натомість, дефініція явищ і процесів, які викликали зміну етичних, аксіологічних, гносеологічних та онтологічних орієнтирів соціуму кінця ХХ-поч. ХХІ ст., є однією із головних задач практичної філософії, котра, усвідомивши наслідки науково-технічного прогресу і здобутки сучасного природознавства, здатна виробити їх соціокультурне оточення та запропонувати такі коеволюційні методи конституювання суспільства, які з одного боку спрямовуватимуться на вирішення існуючих проблем, а з іншого – забезпечуватимуться історико-науковими підходами до його прогнозування, моделювання, експериментування, діагностування тощо.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10150
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.