Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40718
Title: Основні методи знаходження області значень функції
Authors: Томащук, Олексій Петрович
Репета, Віктор Кузьміч
Лещинський, Олег Львович
Keywords: критична точка функції
точка локального екстремуму функції
критична точка функції
похідна
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Національний педадогічний університет імені М.П.Драгоманова
Citation: Томащук О.П., Репета В.К., Лещинський О.Л. Основні методи знаходження області значень функції // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць – К.:НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 12. – С. 126-135.
Abstract: У статті розкрито зміст методів проблемного навчання та надано рекомендації щодо використання цих методів на лекціях і практичних заняттях з математичних дисциплін. Наведено фрагмент лекції з використанням методів проблемного навчання.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40718
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основні методи знаходження області значень функції.pdfОсновная статья402.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.