Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39975
Title: Загальні екологічні особливості структурно-функціональних закономірностей розвитку техноприродних систем гирлової ділянки р. Ірпінь
Authors: Маджд, Світлана Михайлівна
Keywords: техногенно-природна водна система
внутрішньоводоймні процеси
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник КрНУ
Citation: «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor», «Scientific Indexing Services»).
Series/Report no.: технічні науки;
Abstract: Охарактеризовано наукові закономірності загальних особливостей функціонування техногенно-природних систем гирлової ділянки р. Ірпінь. Показано необхідність проведення досліджень закономірностей структурно-функціональних змін розвитку техногенно-природних систем, на прикладі ділянки річок Нивка, Ірпінь та Ки-ївського водосховища (басейну Дніпра),за принципом ієрархічності природних систем, об’єднаних між собою за гідрографічними і функціональними взаємозв’язками. Засвідчено, що дослідження за екосистемним прин-ципом за басейновим підходом дозволяють визначити інтенсивність внутрішньоводоймних процесів та вста-новити оптимальні параметри для раціонального природокористування: для ІV класу якості води (96% випад-ків) – 1,1 ум. од.; для V класу якості води (2% випадків) – 1,9 ум. од.; 2% проб – це помірно-забруднені води (ІІІ клас якості вод) і їх показники використовуються як контрольні параметри. Доведено, що наслідки комбі-нованого антропогенного навантаження, щодо інтенсивності внутрішньоводоймних процесів на гирлову діля-нку р. Ірпінь, характеризуються: сумацією (адитивністю), потенціонуванням (синергізмом) та антагонізмом.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39975
ISSN: 1995-0519
2072-8263
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маджд.docx231.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.