Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39506
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Математичне моделювання та оптимізація систем та процесів"
Other Titles: Научно-методический комплекс по дисциплине "Математическое моделирование и оптимизация систем и процессов"
Educational and methodological complex on discipline "Mathematical modeling and optimization of systems and processes"
Authors: Білак, Наталія Василівна
Житецький, Леонід Сергійович
Keywords: Автоматизація
приладобудування
Комп’ютеризовані системи
транспорт
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Дисципліна дає теоретичні основи сукупності знань та вмінь, що формують фахівця,як інженера в області інформаційних управляючих систем та технологій.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Знання, одержані при вивченні цієї дисципліни, мають сприяти розвитку творчого підходу студентів до вивчення та удосконалення складних інформаційно-керуючих комплексів, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної техніки та математичного забезпечення.
The knowledge gained during the study of this discipline should contribute to the development of the students' creative approach to the study and improvement of complex information and control complexes built on the basis of the use of modern computer technology and mathematical support.
Знания, полученные при изучении этой дисциплины, должны способствовать развитию творческого подхода студентов к изучению и совершенствованию сложных информационно-управляющих комплексов, построенных на основе применения современной вычислительной техники и математического обеспечения.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля:«Математичне моделювання та оптимізація систем та процесів»
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39506
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Математичне моделювання та оптимізація систем та процесів.pdfробоча програма 292.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.