Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39493
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методологія конструювання динамічних систем"
Other Titles: Educational and methodological complex on discipline "Methodology for the design of dynamic systems"
Научно-методический комплекс по предмету "Методология конструирования динамических систем"
Authors: Кривоносенко, Олександр Петрович
Keywords: робоча
програма
конструювання
динамічні системи
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Дисципліна «Методологія конструювання динамічних систем» є теоретичною основою для набуття студентами певної сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2018
Abstract: Метою викладання дисципліни «Методологія конструювання динамічних систем» є формування у студентів знань, умінь та навичок для досліджень, які є необхідними на сучасному етапі розвитку авіаційної техніки. Особливо ці знання необхідні при вирішенні сучасних проблемних питань науково-технічних задач обґрунтування технічних завдань щодо створення конкурентоспроможних бортових кібернетичних систем та комплексів літальних апаратів (ЛА), які відповідають за якість процесів навігації і управління рухом ЛА.
The purpose of teaching the discipline "The methodology of designing dynamic systems" is to create students with the knowledge, skills and skills necessary for research at the present stage of the development of aviation technology. This knowledge is especially needed when solving modern problem issues in the scientific and technical tasks of substantiating technical tasks concerning the creation of competitive on-board cybernetic systems and aircraft complexes responsible for the quality of navigation and traffic control systems.
Целью преподавания дисциплины «Методология проектирования динамических систем» является создание у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для исследования на современном этапе развития авиационной техники. Эти знания особенно необходимы при решении современных проблемных вопросов в научно-технических задачах по обоснованию технических задач, касающихся создания конкурентоспособных бортовых кибернетических систем и авиационных комплексов (ЛА), отвечающих за качество систем навигации и управления движением.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: –навчального модуля №1 «Методи аналізу та синтезу складних розімкнених динамічних систем»; –навчального модуля №2 «Методи аналітичного синтезу оптимальних замкнених систем», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39493
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Методологія конструювання динамічних систем _1_.pdfробоча програма 333.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.