Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38555
Title: Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни « Фармацевтична розробка лікарських засобів »
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Keywords: самостійна робота студентів
лікарські засоби
фармакологія та токсикологія
Issue Date: 2016
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська, Л.С. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Фармацевтична розробка лікарських засобів» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська; НАУ, кафедра біотехнології. - К.: НАУ, 2016. - 1 файл.
Abstract: Метою самостійної роботи є опрацювання студентами окремих питань програми навчального курсу за консультативної участі викладача. При цьому розв’язують задачу щодо поглиблення теоретичних знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Під час опрацювання матеріалу студентами можуть бути використані різні форми самостійної роботи:  вивчення методичних рекомендацій згідно з темою;  вивчення базової та додаткової літератури;  самостійний пошук інформації;  підготовка рефератів (домашнього завдання) та інше. Після вивчення дисципліни студент повинен: Знати:  основні етапи розробки оригінальних та генеричних лікарських засобів  основні методики та етапи проведення доклінічних та клінічних досліджень при розробці нових лікарських засобів  основні фізико-хімічні методи та сучасні підходи моделювання при раціональній розробці лікарських засобів Вміти:  використовувати основні стратегії доставки лікарських засобів  використовувати при доклінічних дослідженнях ефективні методи аналізу лікарських засобів  проводити вибір молекули терпевтичної мішені та пошук лідерної сполуки на етапі раціональної розробки  на ранніх стадіях розробки ліків перевіряти їх на безпечність для людського організму.
Description: Наведено методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих питань програми навчального курсу.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38555
Appears in Collections:Навчально-методичні праці співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФРЛЗ _МР_СРС.pdf329.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.