Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36044
Title: Метод виявлення інцидентів / потенційних кризових ситуацій
Other Titles: Метод выявления инцидентов / потенциальных кризисных ситуаций
Method for incident / potential crises detection
Authors: Карпінський, Микола
Корченко, Анна
Гізун, Андрій
Keywords: кризова ситуація
інцидент
рівень критичності кризової ситуації
експертні методи
теорія нечітких множин
виявлення та ідентифікація кризових ситуацій
інтегрована модель
Issue Date: 2015
Publisher: Науково-практичний журнал "Захист інформації"
Series/Report no.: Захист інформації, Том 17;№2
Abstract: Розвиток інформаційних технологій призвів до збільшення залежності людського суспільства від них і різкого зростання інцидентів інформаційної безпеки, що за умов відсутності контролю за ними можуть спричиняти кризові ситуації. Чим вищий рівень критичності інциденту/потенційної кризової ситуації, тим серйозніші збитки він здатен завдати і тому вимагає значно серйознішого захисту. Одним з основних аспектів, який визначає ефективність захисту, є автоматизація і своєчасність виявлення та ідентифікації інцидентів. В роботі запропонований метод виявлення інцидентів/потенційних кризових ситуацій, що базується на застосуванні теорії нечітких множин та експертних підходів. Оскільки процеси в інформаційних системах характеризуються певним рівнем невизначеності та випадковості і носять нечіткий характер, то такий метод може бути використаний для реалізації задач захисту інформації. Складається метод з 6 етапів: формування множин інцидентів потенційних кризових ситуацій та ідентифікуючих параметрів; формування зв’язки інцидент – набір нечітких ідентифікуючих параметрів; формування еталонів нечітких параметрів; формування наборів евристичних правил для виявлення та ідентифікації інцидентів; фазифікації параметрів, що моніторяться для виявлення інциденту; обробки параметрів та формування результату. Запропонований метод може застосовуватися окрема або в комплексі з методом оцінки рівня критичності ситуації, що склалася внаслідок впливу інциденту/потенційної кризової ситуації.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36044
ISSN: 2410-7840
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8798-22399-1-SM.pdfМЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТІВ/ПОТЕНЦІЙНИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ701.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.