Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35604
Title: Асинхронний двигун
Authors: Тихонов, В.В.
Чиримпей, Є.І.
Keywords: двигун, ротор, шунт
Issue Date: 10-Nov-2014
Publisher: Патент № 94258 Україна, МПК H02K 17/16, H02K 17/30. Заявл. 16.04.2014. Опубл. 10.11.2014, Бюл.№ 21
Abstract: Асинхронний двигун, який має зовнішній ротор виконаний в вигляді масиву з електротехнічної стали і напресований на внутрішній ротор з короткозамкненою обмоткою, статор має магнітний шунт, розміщений на внутрішній частині магнітопроводу, з двома обмотками підмагнічування, одна з яких запитується від блоку трансформатора струму через силові випрямлячі, та трифазну обмотку виповнену в барабанному типі.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35604
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument94258.pdfПатент на корисну модель224.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.