Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35601
Title: Синхронний генератор
Authors: Тихонов, В.В.
Keywords: генератор, статор, якор
Issue Date: 12-May-2015
Publisher: Патент № 95746 Україна, МПК H02K 19/16 , H02K 19/30. Заявл. 04.06.2014. Опубл. 12.01.2015, Бюл.№ 1
Abstract: Синхронний генератор має статор асинхронного збудника виконаний вигляді двох концентричних порожнистих циліндрів, де внутрішній є магнітним шунтом. У внутрішніх пазах внутрішнього полого циліндра вкладається струмова обмотка, включена послідовно з обмоткою якоря основного генератора барабанного типу, а в зовнішніх пазах – обмотка напруги також барабанного типу. Магнітний шунт охоплюється тороїдальною обмоткою, яка включається на регулятор напруги.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35601
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument95746.pdfПатент на корисну модель195.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.