Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33983
Title: Бюджетне регулювання розвитку освіти в Україні
Other Titles: Бюджетное регулирование развития образования в Украине
Authors: Осадча, Олена Анатоліївна
Осадчая, Елена Анатольевна
Keywords: бюджетне регулювання, освіта, видатки на освіту, Державний бюджет України, місцеві бюджети, Бюджетний кодекс України, нормативно-правове регулювання, шляхи фінансування, реформування освіти.
бюджетное регулирование, образование, расходы на образование, Государственный бюджет Украины, местные бюджеты, Бюджетный кодекс Украины, нормативно-правовое регулирование, пути финансирования, реформирования образования.
Issue Date: 20-Feb-2018
Publisher: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2018.
Citation: О. Осадча, "Бюджетне регулювання розвитку освіти в Україні", збірник наукових праць №2 (201), Формування ринкових відносин в України, 2018, С. 98-104.
Series/Report no.: КВ 22545-12445ПР;
Abstract: Досліджено стан та тенденції фінансування галузі освіти в Україні. Було проведено аналіз видатків на освіту з державного та місцевих бюджетів у період з 2014 по 2016 року. Запропоновано головні напрями вдосконалення системи фінансування освіти.
Исследовано состояние и тенденции финансирования отрасли образования в Украине. Был проведен анализ расходов на образование из государственного и местных бюджетов в период с 2014 по 2016 года. Предложено главные направления совершенствования системы финансирования образования.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33983
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бюджетне регулювання розвитку освіти в Україні.pdfБюджетне регулювання розвитку освіти в Україні155 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.