Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33286
Title: Школа як психічна і фізична травма в малій прозі українських і польських письменників другої половини XIX - початку XX ст.
Other Titles: School as a mental and physical trauma in the small prose of Ukrainian and Polish writers of the second half of the XIX - early XX centuries.
Authors: Prykhodko, Oksana
Приходько, Петро Олегович
Prykhodko, Oleg
Keywords: Школа як психічна травма, школа як фізична травма, психоаналіз, оніричний дискурс.
School as psychological trauma, school as physical trauma, psychoanalysis, onyric discourse.
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: зб. наук. праць матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К : – НАУ, 2018. – С.212– 215
Abstract: У статті на матеріалі оповідань і новел українських – І. Франка «Грицева шкільна наука», «Олівець», «Schönschreiben», Бориса Грінченка «Дзвоник», «Екзамен» і польських – Б. Пруса «Антек», Г. Сенкевича «Зі спогадів познанського вчителя» – письменників ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. аналізується система навчання у школі як психічна і фізична травма для дитини. Послуговуючись літературознавчими практиками психоаналізу З. Фройда, зокрема теорією сновидінь, що витворює оніричний дискурс, досліджуються психологічні поведінкові характеристики дітей, які перебувають у критичному, межовому, психічному і фізичному стані унаслідок травми, спричиненої школою. Постійне залякування, тяжкі тілесні покарання, приниження власної та національної гідності дитини з боку вчителя, поверхова, схоластична, неприйнятна для засвоєння система навчання – причини, що зумовлюють важкі психічні і фізичні травми школярів.
In the paper, Ukrainian and Polish short stories and novellas of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries (Ivan Franko’s «Grits’s School», «Pencil», «Schönschreiben», Borys Hrinchenko’s «Bell», «Exam», Boleslaw Prus’s «Antek», Henrik Sienkiewicz’s «From the Teacher’s Memories») have been discussed. School system is analyzed in these texts as mental and physical trauma for a child. Based on S. Freud’s psychoanalysis, in particular the theory of dreams, the psychological behavioral characteristics of children who are in the crucial mental and physical conditions in the result of the traumas caused by school have been studied. Constant intimidation, severe physical punishment, humiliation of children and their national dignity by teachers and scholastic unacceptable teaching system have been spotlighted.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33286
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.