Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32335
Title: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Authors: Власенко, Валентина Вікторівна
Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Управління якістю, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, інвестиційні проекти.
Issue Date: 28-Nov-2017
Publisher: Львівський інститут МАУП
Citation: Підписано до друку 20.12.2017 р. Формат 60x84 1/6. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж _ прим.
Abstract: Розвиток вітчизняної промисловості є однією із актуальних проблем сьогодення. Її вирішення полягає в подоланні несприятливого інвестиційного клімату, який склався на вітчизняному ринку. Для подолання негативних тенденцій в економіці України, необхідно збільшити інвестицій в промисловий сектор економіки. Неналежна державна політика в сфері залучення інвестицій призвела до утворення на підприємствах великого обсягу фізично зношених і морально застарілих машин та обладнання, що є причиною низької конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.
Description: Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 214–218.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32335
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Власенко Білявський 17.pdfУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.