Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32322
Title: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Мотивація, самореалізація, репутація, довіра, соціальна відповідальність.
Issue Date: 15-May-2009
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 05.05.2009 р. Формат 60x84/16. Папір письм. Ризографія. Ум. друк. арк. 19,47. Ум. фарбо-відб. 19,59. Обл.-вид. арк. 20,94. Тираж 70 прим. Замовлення 435
Series/Report no.: Замовлення 435;
Abstract: В умовах фінансової кризи все більше простежується економічна взаємозалежність торговельних підприємств, держави та суспільства. Ці три елементи сьогодні об’єднує спільне – захист особистих інтересів. Крім того, всі вони потребують постійної підтримки своєї репутації та довіри.
Description: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред. А.А. Мазаракі – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – С. 70–71.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32322
ISBN: 978-966-629-400-8
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези 09.pdfСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ80.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.