Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31710
Title: ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальна відповідальність, глобалізаційні виклики, соціальні солідарність.
Issue Date: 21-Nov-2008
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 31.10.08. Формат 60x84/16. Папір письм. Ризографія. Ум. друк. арк. 14,00. Ум. фарбо-відб. 14,12. Обл.-вид. арк. 15,06. Тираж 140 прим. Замовлення № 1026
Series/Report no.: Замовлення № 1026;
Abstract: Посилення соціальної відповідальності підприємств, заохочення їх до соціальної активності є необхідними умовами для створення соціальної солідарності в країні. При цьому активна соціальна позиція підприємств має полягати в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні соціальних проблем.
Description: Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: Тези доп. : У 2 ч. – Ч. 2 / Відп. ред. А.А. Мазаракі – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – С. 210–211.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31710
ISBN: 966-629-363-3
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези.pdfВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ80.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.