Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31166
Title: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Система соціального управління, об’єкт соціального управління, суб’єкт соціального управління.
Issue Date: 17-Jul-2006
Publisher: Кримський інститут бізнесу
Citation: Підписано до друку 15.07.06. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Ум. друк. арк. 8. Тираж 150 прим. Замовлення № 71. Вид. № 34/ІІ
Series/Report no.: Замовлення № 71. Вид. № 34/ІІ;
Abstract: В Україні відбуваються глибокі якісні зміни в господарських відносинах, одною із важливих складових трансформування економіки є система соціального управління підприємством, за допомогою якої підприємство спроможне рішуче діяти в умовах жорсткої конкуренції на ринку товарів чи послуг. Складність системного підходу до соціального управління підприємством, умови, що змінюються, та невирішеність багатьох питань соціального управління обумовлюють постійну актуальність проблематики.
Description: Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях рыночной экономики : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Том ІІІ. – Симферополь : Крим. ін-т бізнесу, 2006. – С. 140–143.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31166
ISBN: 966-435-019-2
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези КІБ 06.pdfВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ310.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.