Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31102
Title: ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Other Titles: THE EXPERT ANALYTICAL ACTIVITY IN THE EAST EUROPEN COUNTRIES: FORMATION PROCESS AND ITS MODERN STATE
Authors: Ржевська, Ніна Федорівна
Keywords: аналітичний центр, «фабрики думки», прикладний політичний аналіз, прогнозування, політичне рішення.
Issue Date: 2015
Publisher: Social and Human Sciences
Citation: Ржевська Н. Експертно-аналітична діяльність в країнах Східної Європи: становлення та сучасний стан // Social and Human Sciences. – 2015. – V. 01 (06). – P.109- 119. – [Електронне наукове видання]. –http://sp-sciences.io.ua/s1836338/rzhevska_nina_2015._the_expert_analytical_activity_in_the_east_europen_countries_formation_process_and_its_modern_state._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_06_pp._109-119
Abstract: У статті визначено, що аналітичний центр у демократичному суспільстві є генератором ідей у прийнятті законодавчих або управлінських рішень, виробником альтернатив і прогнозів. Подано коротку історію, визначено причини появи аналітичних центрів у країнах Східної Європи та представлено їхні типології. У країнах Східної Європи, які раніше належали до соціалістичного табору, існувала державна монополія на політичний аналіз та консультування, розвиток політики загалом здійснювався в середині державних структур або в академіях наук, які контролювалися урядом. Поява аналітичних дослідницьких установ є своєрідним виразом або наслідком становлення здорового та зрілого громадянського суспільства та є частиною процесу становлення громадянського суспільства. Після падіння комуністичного режиму перехід до ринкової та демократичної політичної системи визначив потребу в аналітичних центрах, здатних масштабно бачити проблеми демократичних перетворень. «Фабрики думки» у Східній Європі на шляху свого становлення зіткнулися з політичними, кадровими, адміністративними та фінансовими перешкодами. Прикладний політичний аналіз, як професійна галузь, перебуває у стадії свого становлення і, відповідно, має значні труднощі, пов’язані з методологічною базою аналітичних досліджень. Він ще не став невід’ємним елементом ні української державної політики, ні державної політики колишніх країн соціалістичного табору. Тому проблема стандартів якісного політичного аналізу та прогнозування для реалізації адекватної стратегії прийняття політичних рішень набуває особливої актуальності.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31102
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародної інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pol-ukr zb 2.doc126.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.