Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31005
Title: Дисертація: Інформаційна технологія виявлення зон потенційного обледеніння повітряних суден
Authors: Пітерцев Олександр, Pitertsev Alexander
Keywords: Інформаційні технології, безпека польотів, небезпечні метеорологічні явища, обледеніння, метеорологічна радіолокація, поляриметричний підхід
Issue Date: 14-Nov-2017
Publisher: Кафедра електроніки НН Інститут Аеронавігації (ННІАН)
Abstract: Тема даної роботи є важливою, оскільки присвячена підвищенню безпеки польотів ПС за допомогою методів визначення зон потенційного обледеніння повітряних суден, що базуються на інформації дистанційного зондування простору по курсу польоту ПС. Вона відкриває також нові можливості в метеорологічних інформаційних системах різноманітного призначення, включаючи потреби інших галузей, окрім безпеки польотів, зокрема метеорології, гідрології, кліматології, сільського господарства, а також радіотехнічних систем, пов'язаних з поширенням радіохвиль в тропосфері.
Description: Пітерцев О.А. Інформаційна технологія виявлення зон потенційного обледеніння повітряних суден. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (док- тора філософії) за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний авіаційний університет.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31005
Appears in Collections:Дисертації та автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Пітерцев.pdf18.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.