Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29383
Title: Технологія створення програм генерації тестових наборів даних на базі автоматних моделей
Other Titles: The technology of creating programs generating test datasets on the base of automata models
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Keywords: теорія автоматів, контроль,тестовий набір даних
Issue Date: 29-Sep-2006
Publisher: Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. –К.: ІПМЕ, 2006. – Вип. 39. – С.27–35.
Citation: При сертифікації програмного забезпечення автоматизованих систем контролю (ПЗ АСК) виникає проблема генерації тестових наборів даних, які б покрили всі можливі маршрути виконання програм, що реалізують алгоритми контролю [1]. Алгоритми контролю являють собою складні логічні вирази, котрі містять десятки предикатів й логічних функцій і за допомогою яких реалізується пошук контрольованих ситуацій. Враховуючи те, що для кожного об'єкта контролю таких алгоритмів декілька сотень, створення надійного й ефективного програмного забезпечення контролю є складною задачею. ПЗ АСК створюється із застосуванням підходу прямого кодування алгоритмів контролю [2], що створює високу ймовірність наявності невиявлених помилок [3] і ускладнює перевірку правильності програм. Високий ступінь вкладеності конструкторів розгалуження призводить до труднощів при трасуванні та побудові вичерпного набору тестів, що спричиняє наявність помилок у програмах, які реалізують алгоритми контролю об’єкта, і впливає на безпеку життєдіяльності. Ця робота присвячена розробці методів автоматизації створення тестових наборів даних (ТНД) при сертифікаційних випробуваннях ПЗ АСК.
Abstract: In the article technology of creation of test data sets with the help of use of automatic models are considered. The obtained programs allows to automate searching of the monitoring events and to generate tests that enable to increase efficiency of tests, to reduce input of certification and to raises reliability of her results.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29383
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ИПМ_1.docТехнологія створення програм генерації тестових наборів даних на базі автоматних моделей219 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.