Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24552
Title: Деякі властивості моделі Гудвіна взаємодії праці та капіталу
Authors: Антонова, A.O.
Keywords: модель Гудвіна, система Лотки-Вольтера
Issue Date: May-2009
Publisher: Черкаси:Брама-Україна, 2009.
Citation: Зб. наук. пр. Першої Міжнародної науково-практичної. конференції "Інформаційні технології та моделювання в економіці".-Черкаси:Брама-Україна, 2009, с.29
Abstract: Як відомо, залежності долі праці в національному доході u (t )та показник зайнятості населення v( t ) мають вигляд нелінійних коливань, з окремими фазами яких можна пов’язати експансію, рецесію, депресію та піднесення. Ми показали, що скориставшись властивостями розв’язків системи Лотки-Вольтера, для часів зазначених фаз можна отримати аналітичні вирази та дослідити їх залежність від початкових умов u(0) та v(0) . Також встановлено низку цікавих співвідношень між амплітудами коливань, часами фаз та середніми значеннями u(t) , v( t) та річної ставки заробітної плати w (t ).
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24552
Appears in Collections:Наукові конференції кафедри вищої математики ФТТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonova_Сherkasy09.pdf269.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.