Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24293
Title: Задачі підвищеної складності з математики на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах
Other Titles: Задачи повышенной сложности по математике на вступительных испытаниях в высших учебных заведениях
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Мазур, Костянтин Івановач
Мазур, Константин Ивановач
Мазур, Олег Костянтинович
Мазур, Олег Константинович
Keywords: Рівняння, нерівності, методи розв’язку, системи нерівностей, властивості функцій, доведення нерівностей, розв’язування рівнянь, розв’язування систем, розв’язування нерівностей.
Уравнения, неравенства, методы решения, системы неравенств, свойства функций, доказательство неравенств, решение уравнений, решение систем, решения неравенств.
Issue Date: 1-Nov-2007
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Задачі підвищеної складності з математики на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах / Муранова Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К. // Технологічні підходи до організації навчального процесу : ІІ Міжрегіонал. семінар, 15–16 бер. 2007 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2007. – С. 21–42.
Abstract: Представлено задачі підвищеної складності з математики та їх раціональні розв’язки для слухачів підготовчих курсів доуніверситетської підготовки та вступників до вищих навчальних закладів. Розглянуто тему «Рівняння та нерівності» (нестандартні рівняння; системи нерівностей; нерівності та їх методи розв’язку; доведення нерівностей; застосування нерівностей при розв’язуванні рівнянь та їх систем; застосування властивостей функцій при розв’язуванні рівнянь) з дисципліни «Математика».
Представлены задачи повышенной сложности по математике и их рациональные решения для слушателей подготовительных курсов довузовской подготовки и поступающих в высшие учебные заведения. Рассмотрено тему «Уравнение и неравенства» (нестандартные уравнения, системы неравенств; неравенства и их методы решения; доказательство неравенств, применение неравенств при решении уравнений и их систем, применение свойств функций при решении уравнений) по дисциплине «Математика».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24293
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Задачі підвищеної складності з матем. на вступн. випр. у ВНЗ.pdfМатеріали семінару3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.