Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24134
Title: Система «Авіакосмічний ліцей – Національний авіаційний університет»: організація допрофесійної підготовки ліцеїстів
Other Titles: Система «Авиакосмический лицей – Национальный авиационный университет»: организация допрофессиональной подготовки лицеистов
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Допрофесійна підготовка, система «ліцей – ВНЗ», освітня діяльність, неперервна освіта, розвиток особистості, вищий навчальний заклад, ліцеїсти, інтеграція середньої та вищої освіти.
Допрофессиональная подготовка, система «лицей – ВУЗ», образовательная деятельность, непрерывное образование, развитие личности, высшее учебное заведение, лицеисты, интеграция среднего и высшего образования.
Issue Date: 29-Nov-2004
Publisher: Акціонерне товариство «Книга», м.Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Система «Авіакосмічний ліцей – Національний авіаційний університет»: організація допрофесійної підготовки ліцеїстів / Н. П. Муранова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 6. – С. 60–63.
Abstract: Здійснено аналіз освітньої діяльності та специфіки управління Авіакосмічного ліцею Національного авіаційного університету, спрямованої на допрофесійну підготовку учнів. Охарактеризовано напрями допрофесійної підготовки ліцеїстів; реалізацію управлінської діяльності навчального закладу; умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Визначено основні проблеми освітньої діяльності та організаційно-педагогічні умови забезпечення ефективного функціонування ліцею. Сформульовано основні завдання педагогічного колективу, розкрито зміст інтеграції середніх та вищих навчальних закладів освіти. Проаналізовано етапи допрофесійної підготовки учнів у системі «ліцей – ВНЗ» та їх конкретні завдання.
Осуществлен анализ образовательной деятельности и специфики управления Авиакосмического лицея Национального авиационного университета, которая направлена на допрофессиональную подготовку учащихся. Охарактеризованы направления допрофессиональной подготовки лицеистов; реализация управленческой деятельности учебного заведения; условия повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Определены основные проблемы образовательной деятельности и организационно-педагогические условия обеспечения эффективного функционирования лицея. Сформулированы основные задачи педагогического коллектива, раскрыто содержание интеграции средних и высших учебных заведений. Проанализированы этапы допрофессиональной подготовки учащихся в системе «лицей – ВУЗ» и их конкретные задачи.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24134
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях ННІНО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Система Авіакосмічний ліцей - НАУ - організація допрофесійної підготовки ліцеїстів.pdfМуранова Н. П. Основна стаття5.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.