Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9586
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОнищук Г. І.-
dc.contributor.authorАгєєва Галина Миколаївна-
dc.contributor.authorАгеева Галина Николаевна-
dc.contributor.authorAgieieva Galyna-
dc.contributor.authorКуценко В.М.-
dc.date.accessioned2014-09-05T06:38:40Z-
dc.date.available2014-09-05T06:38:40Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationОнищук Г. І., Агєєва Г. М., Куценко В. М. Розроблення типових технічних рішень реконструкції плоских покритів житлових будинків серії 1-464 та 1-480. Комунальне господарство міст. 2013. Вип.107. С.93-102. (Сер. Технічні науки та архітектура).uk_UA
dc.identifier.issn0869-1231-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9586-
dc.description1. Кабінет Міністрів України. Розпорядження №901-р 29.07.2009 Питання розроблення типових технічних рішень щодо шатрових дахів для реконструкції багатоповерхових будинків з плоскими покрівлями // Урядовий кур’єр. – 11.08.2009. – №144. 2. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с. 3. СОУ ЖКГ 75.11–35077234.0015:2009 Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків. – Чинні від 2009-05-04. – На заміну ВСН 53-86(р). – К.: ЖКГ України, 2009. – 46 с. 4. Рекомендації з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій / НДІ БК, НДІпроектреконструкція. – К., 2000. – 28 с. 5. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем. – К.: «Нора-Прінт», 2001. –262 с. 6. Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій. – К.: «Український Центр духовної культури», 2002. – 77 с. 7. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: довідник // «НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU). – К., 2006. – 144 с. 8. Данилова Л.А. Проект ТАСИС СВС «Энергосбережение в жилых зданиях Ужгород, Михаловце и Дармштадт» [Текст] / Л.А.Данилова // Реконструкція житла. – К.: Норапрінт, 2003. – С.54-65. 9. Анализ и классификация технического состояния пятиэтажных жилых домов застройки 60-70-х гг. (по результатам обследований института «НИИпроектреконструкция» и АО «Киевпроект» // Гос. науч.-исслед. и проектно-изыскат. ин-т «НИИпроектреконструкция». – Киев, 1996. – 131 с. 10. Выполнение обследования, обработки данных по отобранным панельным зданиям с целью определения срока дальнейшей эксплуатации: Отчет о НИР (заключ.) // Проектно-изыскат. ин-т «Киевпроектреконструкция». – Дог.№2200/247. – Киев, 1993. – 120 с. 11. Исследование технического состояния крупнопанельных пятиэтажных жилых зданий, анализ и систематизация данных технической экспертизы: Отчет о НИР (заключ.) // Гос. науч.-исслед. и проектно-изыскат. ин-т «НИИпроектреконструкция». – Дог.№2200/751. – №ГР0196U013106. – 2 части. – Киев, 1996. – 153 с. 12. Опыт института «НИИпроектреконструкция» в проектировании реконструкции пятиэтажных жилых зданий первых массовых серий (обзорная информация) / Б. С. Дамаскин, В. А. Меняйло, В. Н. Миин, Г. Н. Агеева // Гос. науч.-исслед. и проектноизыскат. Ин-т «НИИпроектреконструкция». – Киев, 1999. – 43 с. 13. Бачинська, Л. Г. Архітектура житла. Проблеми теорії та практики структуроутворення. – К.: Грамота, 2004. – 408 с. 14. Розроблення типових технічних рішень щодо шатрових дахів для реконструкції багатоповерхових будинків з плоскими покрівлями / Держ. наук.-дослід. та проектновишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція»; Керівник НДР Г.І.Онищук. – П-13/193-10; №ДР0110 005687. – Київ, 2010. – 42 с. 15. Розроблення схем та проектних рішень масового застосування / Реконструкція житла: наук.-вироб. вид. – 2011. – Вип.13. – С.257-258. 16. Онищук, Г. Шатрові дахи для п’ятиповерховок / Г. Онищук // Будівельний журнал. – 2011. – №7. – С.45. 17. ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва. – На заміну СНиП 1.02.07-87. – Чинні від 2008-07-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 72 с. 18. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. – Чинні від 2006-01-01. – К.: Держбуд України, 2005. – 36 с. 19. ДБН В.2.6-14-97 Конструкція будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (зі змінами). – Чинні від 1998-01-01. – К.: Держкоммістобудування України, 1998. – 140 с. 20. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. – Замість СНиП 2.01.07-85, за винятком розд.10. – Чинні від 2007-01-01. – К.: Мінбуд України, 2006. – 60 с. 21. ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – Чинний від 2007-01-01. – К.: Мінбуд України, 2006. – 10 с. 22. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. 23. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. 24. ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції. 25. ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. 26. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. 27. ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. 28. ДБН В.2.6-161:2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення. 29. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель [Текст]. – На заміну СНиП ІІ-3-79. – Чинні від 2007-04-01. – К.: Мінбуд України, 2006. – 65 с. 30. ДСТУ Б А.2.2-8:2008 Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів [Текст]. – Чинні від 2010-07-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 44 с. 31. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. – Чинні від 2008-01-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 14 с. 32. ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва. – На заміну СНиП 2.01.02-85*. – Чинні від 2003-05-01. – К.: Держбуд України, 2003. – 42 с. 33. Розроблення типових технічних рішень шатрових дахів для реконструкції плоских покриттів 5-ти поверхових житлових будинків серій 1-438 та 1-480. Етап 1. Розроблення типових технічних рішень шатрових дахів для реконструкції плоских покриттів 5-ти поверхових житлових будинків серії 1-464 та 1-480: Звіт про НДР (заключн.) // Держ наук.- дослід. та проектно-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція»; Керівник НДР Г.Онищук. – К., 2011. – 82 с. – №Н-10/240-11; №ДР0110U005687. – Арх.№254-0, 255-0, 266-0. 34.Про розгляд науково-дослідної розробки за договором Н-10/240-11 від 8.12.2011 «Розроблення типових технічних рішень шатрових дахів для реконструкції плоских покриттів 5-ти поверхових житлових будинків серій 1-438 та 1-480»: рішення НТР від 29 грудня 2011 р. №129 (у робочому порядку) / Інформаційний бюлетень Мінрегіону України. – 2012. – №3. – С.48.-
dc.description.abstractПредставлено результати досліджень, пов’язаних з підвищенням експлуатаційних якостей житлових будинків перших масових серій 1-464 та 1-480. Реконструкція плоского (суміщеного з дахом) покриття представлена двома принциповими проектними рішеннями шатрових дахів – з улаштуванням холодного горища або мансарди. Типові технічні рішення розроблені на прикладі 4-6-секційних будинків- представників зазначених серій з використанням дерев’яних та металевих тримальних конструкцій з урахуванням вимог до теплової ізоляції.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКомунальне господарство містuk_UA
dc.subjectжитлові будинкиuk_UA
dc.subjectмасові серіїuk_UA
dc.subjectреконструкціяuk_UA
dc.subjectдахиuk_UA
dc.subjectтипові рішенняuk_UA
dc.titleРозроблення типових технічних рішень реконструкції плоских покритів житлових будинків серії 1-464 та 1-480.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-102.pdf157.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.