Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9460
Title: Гуманітарні інновації у просторово-часовому вимірі інформаційного суспільства
Other Titles: Гуманитарные инновации в пространственно-временном измерении информационного общества
Authors: Ягодзинский, Сергей Николаевич
Keywords: инновации
гуманитарные инновации
постмодерн
дизрупция
социальная сеть
информационное общество
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Национальный авиационный университет
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – № 2 (18). – К.: НАУ, 2013. – С. 80-83.
Abstract: Ідентифікація гуманітарних інновацій у сучасному соціально-філософському знанні, пошук їх характеристик, класифікацій, механізмів породження і мотивів упровадження неминуче ведуть до розлогих, проте ненаукових, розрізнених дискурсів. Їх зміст концентрується навколо фрагментованих уявлень про перспективи суспільного розвитку в умовах глобальних мереж та інноваційних технологій. Говорячи про зміни політичної, освітньої, економічної й інших гуманітарних сфер, соціальна філософія опонує до традицій культури, прагнучи зберегти їх цілісність та інституалізуючу роль. Проте в інформаційну еру продукування інновацій стає атрибутом, життєво необхідним компонентом сучасності. Відтак, системний, концептуальний, зв’язний аналіз інноваційної діяльності з його подальшою філософсько-категоріальною рецепцією є актуальною науковою задачею.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9460
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ягодзинский С. Гуманитарные инновации. 2013.pdfЯгодзинский С. Гуманитарные инновации (статья). 2013461.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.