Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9376
Title: Створення теоретичних основ для визначення ефективності засобів захисту інформації, що має складові мовного характеру
Keywords: захист інформації
мовний характер
захист мовних сигналів
відбиття хвильового сигналу
радіолокація
стробоскопічна рефлексометрія
Issue Date: 2003
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розглянуто систему захисту мовних сигналів - складну динамічну систему, яка обов’язково включає підсистеми розвідки та моніторингу, що є схожими, але не еквівалентни- ми. Виявлені їх системні особливості дають можливість сформулювати функціональні критерії якості та кількісні оцінки залежно від форм спеціалізації. Показана функціональна однорідність різновидів вказаних підсистем, що базуються на аналізі процесів фізичного відбиття хвильових сигналів від порушень нормальної структури се- редовища (радіолокація та стробоскопічна рефлексометрія). Таке надає можливість взаємно пе- реносити деякі напрацьовані в цих галузях критеріальні визначення. Обговорена можливість використання енерго-інформативних системних критеріїв, що відкриває шлях до розрізнювання процесів з близькими формами енергетичних переходів, а таке раніше заважало при розрахунку диференційованих оцінок втрат сигналу в середовищі, що відбуваються через теплові процеси та завдяки перевипроміненю (останні стають причиною виникнення шляхів для витоків інфор- маційних сигналів). З’ясована можливість та механізм утворення технічних каналів витоку низькочастотних коливальних сигналів у пружних конструкціях арматури, яка складає сучасні широкосмугові інформаційні мережі (телевізійні кабельні, комп’ютерні мережі чи засоби з’єднання в централі- зовану систему швидкодіючих охоронних комплексів). Надано аналіз відображенням викривлень в описах мовних сигналів, коли вони виникли через штучно внесені перешкоди з метою захисту від витоків. Таке дало можливість обгрунту- вати частотні смуги для спектрів, де викривлення найбільш виразні (чутливість до перешкод). Системність підходу та аналітичність опису мовних складових створили підгрунтя для формулювання методики оцінки кількісної ефективності засобів захисту інформації, яка має мовні складові, що полягає в процедурах послідовного виконання вимірювань над фізичними величинами – інтенсивностями сигналів в каналах витоків за різних умов. Отримані результати є комплексними та системними. Вони охоплюють складне поєд- нання матеріальних середовищ та динамічних процесів розповсюдження сигналів у їх просторі, що характерно для передавання мови і її цілеспрямоване спотворення з метою захисту від вито- ку критичної інформації. Результати вважаються коректними, бо вони не мають системного чи фізичного протиріччя та узгоджуються з обчислювальним експериментом в межах похибок методів та кінцевих алгоритмів. Результати як у постановочному плані, так і в деталізаціях та розробках є новими, вони мають пряму практичну цінність, надають об’єктивізацію оцінкам, рівень яких раніше мав більш декларативний характер. Результати відповідають світовому рівню, грунтуються на визнаних первинних положеннях та розвивають обраний напрям досліджень, відкриваючи нові напрями та об’єкти. Отримані оцінки кількісної ефективності засобів захисту як обслуговуючих систем можуть бути поширені на інші області у визначених галузевих проблемах захисту інформації, а з них у першу чергу на дослідження витоків через перехресну фізичну взаємодію в сучасних швидкісних інформаційних мережах, які конструктивно сьогодні можуть займати вкрай обмежений простір у коробі чи корпусі типового комунікаційного пристрою, наприклад, маршрутизатора, що складає суттєву частину інфраструктури глобальної комп’ютерної мережі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9376
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf131.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.