Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9359
Title: Дослідження та формування пропозицій з концепції розвитку національного дизайну до 2010 року та розробка проекту нормативної документації щодо підготовки фахівців в галузі дизайну з урахуванням потреб промислового комплексу України в фахівцях-дизайнерах
Keywords: національний дизайн
нормативна документація
дизайн
концепції розвитку
промисловий комплекс України
освітньо-кваліфікаційна характеристика
освітньо-професійна програма
Issue Date: 2004
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Основні наукові результати стосуються проблем удосконалення процесу освіти в галузі дизайну, системної розробки нормативної документації у вигляді стандартів вищої освіти ОКХ та ОПП та врахування найсучасніших напрямків розвитку дизайну з подальшим впроваджен- ням їх в дисциплінах і відповідних навчальних планах по окремих спеціалізаціях. До цього часу не існував завершений комплекс цих документів з стандартів ОКХ та ОПП, що зараз пропону- ються для впровадження. Цій роботі передувало ряд досліджень, пов’язаних з осмисленням шляхів розвитку дизайну та визначенням основних перспективних напрямків розвитку дизайну, що мають відобразитись в освітянському процесі. Ці наробки та визначення функцій і типових задач лягли в основу цього дослідження по цій темі. Робота здійснена в наступній послідовнос- ті з врахуванням результатів попередні робіт цієї групи розробників, а саме: Визначено та обґрунтовано узагальнені вимоги, галузь використання стандарту освітньо- кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП) як типових зі спеціальності “Дизайн”. Сформульовані та обґрунтовані концепція структури та семантики розділів стандарту типової ОКХ зі спеціальності “Дизайн”; Сформульовані та обґрунтовані концепція структури та семантики розділів стандарту типової ОПП зі спеціальності “Дизайн”; Сформульований та обґрунтований стандарт вищої освіти “Типова освітньо- кваліфікаційна характеристика”, бакалавр, спеціальність “Дизайн”; Сформульований та обґрунтовани стандарт вищої освіти “Типова освітньо- кваліфікаційна характеристика”, спеціаліста, спеціальність “Дизайн”; Сформульований та обґрунтовани стандарт вищої освіти “Типова освітньо- кваліфікаційна характеристика”, магістр, спеціальність “Дизайн”; Сформульований та обґрунтовани стандарт вищої освіти “Типової освітньо-професійна програма”, бакалавр, спеціальність “Дизайн”; Сформульований та обґрунтовани стандарт вищої освіти “Типової освітньо-професійна програма”, спеціаліст, спеціальність “Дизайн”; Розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо принципів формування ОКХ та ОПП по спеціалізаціях на основі стандартів типових ОКХ та ОПП зі спеціальності “Дизайн”. Актуальність результатів НДР підтверджується кропіткою роботою керівника розробки щодо методичної допомоги на основі цих результатів ряду вищих навчальних закладів з спеціальності “Дизайн” та окремих кафедр різних спеціалізацій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9359
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf153.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.