Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9350
Title: Створення методології проектування робастних систем управління аерокосмічними рухомими об’єктами
Keywords: робастна система
аерокосмічний об’єкт
рухомий об’єкт
проектування
методологія
літальний апарат
безпілотний літальний апарат
Issue Date: 2005
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблено комплекс методів синтезу робастних систем управління польотом різних типів ЛА, заснованих на параметричній, структурно-параметричній та структурній робастній оптимізації. Створено методологічне та математичне забезпечення структурно-параметричного синтезу робастних систем управління конкретних об’єктів, а саме: БПЛА із обмеженою кількістю навігаційних приладів, малого пілотованого ЛА, аеростату. Створено науково-обгрунтовану методику та математичне забезпечення процесу перетворення техніко-економічних та експлуатаційних вимог до систем управління у математично- формалізовану задачу; розроблено алгоритми і програми структурно-параметричної оптимізації робастних системи управління рухом, у тому числі при багатомодельній постановці задачі; розроблено процедуру аналізу динаміки замкнутої системи на відповідність результатів синтезу вимогам до проектованої системи; створено алгоритм моделювання динаміки замкнутої системи з урахуванням її нелінійностей та цифрової реалізації законів управління; розроблено процедуру “зворотного зв’язку” для корекції вихідної інформації у випадках розбіжності результатів синтезу з вимогами до системи. Розроблено методи та алгоритм ідентифікації динамічних характеристик малого пасажирського літака в умовах інтенсивних завад та зміщень датчиків, який базується на новому підході, що поєднує методи калмановської фільтрації та стохастичної апроксимації. Створено обчислювальні процедури μ - синтезу робастної системи управління малим пілотованим літаком.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9350
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf231.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.