Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9349
Title: Розробка та дослідження математичних моделей та чисельно-аналітичних методів для задач авіаційно-космічного спрямування
Keywords: авіаційна галузь
космічна галузь
математична модель
чисельно-аналітичний метод
енергія турбулентності
Issue Date: 2005
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У відповідності до плану робіт одержано такі результати. На основі запропонованих алгебраїчної та однопараметричної моделей виконано замикання системи осереднених рівнянь нестисливого примежевого шару. Запропоновано наближено-аналітичні залежності для кінетичної енергії турбулентності та її дисипації, розподілу швидкості та напруження тертя. Напрацьовано чисельний метод та складена програма і виконані розрахунки течій примежевих шарів. Результати розрахунків при тестуванні підтвердили адекватність результатам фізичних експериментів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9349
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf167.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.