Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9339
Title: Розробка багаторівневої системи технічного обслуговування бортового РЕО по оптимальним техніко-економічним показникам
Keywords: технічне обслуговування
техніко-економічний показник
багаторівнева система
повітряне судно
АН-140
Issue Date: 2005
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дослідження багаторівневої системи ТО РЕО ПС у стохастичних моделях СМО (попере- дня частина звіту) доповнено обґрунтуванням вибору зонального центру обслуговування та по- стачальників ЗІПу, що проводилось шляхом аналізу динаміки та термінальної щільності паса- жиропотоку у зоні обслуговування ПС, дозволяло отримати дані щодо необхідної їх кількості для перевезень і планових потреб у ТО РЕО на периферії та центрі проведення робіт по рівню надійності. Проведена розробка методики побудови програм та технологій обслуговування РЕО по рівню надійності, які подані у вигляді структурно – логічних схем вибору номенклатури техно- логічних операцій стосовно категорій явних та закритих відмов і критеріїв можливих їх після- дій – безпеки, регулярності польотів ПС, економічності експлуатації ПС. Останній фактор в по- дальшому находить свій розвиток при рішенні задачі оптимізації вибору послідовності втру- чань обслуговуючої системи за вказаними операціями при досягненні заданої готовності РЕО та експлуатаційних витрат. Останнє дослідження проводилось з використанням програмного за- безпечення ПЕОМ та операторів символьної математики MathCAD. На рівні аналітичної підтримки задачі оцінювання рівня надійності обладнання при реалізації процесу експлуатації виробів ПС до безпечної відмови були використані методи статистичного факторного аналізу, що дає можливість отримати побічні показники якості функціонування РЕО. Як базова складова частина ТО по рівню надійності та плановими джерелами обслуговування розглядалась методика контролю відповідності технічного стану РЕО, зміна якого відображена однозначним марковським процесом з імовірнісними характеристиками, визначаючими поточну готовність обладнання при наявності потоку профілактованих та експлуатаційних відмов. З метою узагальнення окремих досліджень роботи проводилось статистичне моделювання задач синтезу програм обслуговування РЕО ПС по означеним параметрам обслуговування та характеристикам обладнання з урахуванням технічного рівня.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9339
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf167.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.