Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9322
Title: Дослідження та розробка комп’ютеризованої методології дизайну графічних знакових систем (для забезпечення навчального процесу у ВНЗ України
Keywords: вищий навчальний заклад
Україна
дизайн
графічна знакова система
комп’ютеризована методологія
навчальний процес
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Досліджено методологію розроблення графічних знакових систем, яка містить етапи фо- рмування концептуальної моделі знакової системи, розроблення проектної моделі знакової си- стеми, проектування системи знаків. Формування концептуальної моделі знакової системи здій- снюється за рахунок визначення складу, обсягу, і характеру необхідної візуальної інформації, визначення системоутворюючих факторів знакової системи, визначення вимог до образно- стилістичних характеристик і вимог до застосування кольору. Розроблення проектної моделі знакової системи здійснюється на основі визначення принципів формування знакової системи, пріоритетних типів кодування, особливостей зчитування інформації користувачем а також роз- роблення семантичної основи знаків і загального графічного вирішення системи знаків. Проек- тування системи знаків відповідно до розробленої методики здійснюється на основі загальних принципів проектування графічних знаків з застосуванням запропонованого алгоритму комп’ютеризованого проектування. Методика комп’ютеризованого дизайн-проектування графічних знаків заснована на ви- користанні розробленої системи графічних елементів знакової інформації для ВНЗ України, яка, в свою чергу, містить систему уніфікованих елементів і систему графічних знаків для ВНЗ. Така методика, за нашими даними, розроблена вперше. В НДР також розроблено навчальну програму комп’ютеризованого проектування піктографічної знакової інформації, що дозволить упровадити запропоновану методику шляхом розробки системи візуальної інформації для конкретних ВНЗ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9322
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf149.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.