Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9315
Title: Нелінійна теорія мультигармонічних резонансно-хвильових взаємодій в системах на базі інтенсивних релятивістських електронних пучків
Keywords: нелінійна теорія
резонансно-хвильові взаємодії
електронний пучок
двопотоковий ізохронний лазер
лазерне різання
лазерне зварювання
Issue Date: 2007
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В рамках методу усереднених характеристик побудовано нелінійну самоузгоджену тео- рію двопотокових ізохронних лазерів на вільних електронах з урахуванням мультигармонічнос- ті електромагнітних полів системи. Знайдено режими роботи МСЛВЕ та окреслено область їх параметрів, що забезпечують можливість формування особливо вузьких фемтосекундних хви- льових пакетів. Отримано профіль оптимального поля підпору в області взаємодії ізохронних ДСЛВЕ. Отримано систему скорочених нелінійних рівнянь, які описують еволюцію всіх гармо- нік електромагнітних хвиль в області взаємодії ізохронних ДСЛВЕ. Було отримано базові пара- метри та було запропоновано проект до практичної реалізації ізохронного ДСЛВЕ-підсилювача. Достовірність, новизна та значення отриманих результатів. Достовірність отриманих математичних та фізичних результатів відзначається тим, що в часткових випадках отримані результати співпадають з відомими, описаними в літературі ре- зультатами. Матеріали роботи були опубліковані в міжнародних журналах. Результати роботи були оприлюднені на міжнародних конференціях. Новизна отриманих результатів полягає в то- му, що вони практично відкривають нову ділянку в фізиці лазерів, оскільки на сьогодні немає аналогів, які генерували б потужні сигнали (імпульси) електромагнітного випромінювання із складним спектром, в діапазонах описаних в даній роботі. Проведені дослідження продемонст- рували можливість створення систем генерації та підсилення потужних електромагнітних сигналів із складним спектром. Це дозволяє створити системи формування надкоротких імпульсів електромагнітного випромінювання, систем наддального зв’язку, системи для лазерного різання та зварювання нового типу та інше.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9315
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf176.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.