Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9303
Title: Формування систем управління якістю вищих навчальних закладів
Keywords: вищий навчальний заклад
система управління якістю
Україна
якість підготовки фахівців
ISO 9000
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблено методологію створення, впровадження та функціонування систем управління якістю вищих навчальних закладів України, що охоплює сукупність методів, моделей, підходів, принципів, на основі яких обґрунтовані основні напрямки, цілі та завдання побудови, створення та впровадження систем управління якістю у вищих навчальних закладах, типові процеси освіт- ньої, наукової та забезпечувальної діяльності, організаційну структуру системи управління якіс- тю, структуру і зміст нормативної та робочої документації, рекомендації щодо формування полі- тики вищого навчального закладу у сфері якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Розроблена методологія відповідає світовому рівню науково- технічного розвитку в сфері менеджменту якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. На основі створеної методології розроблено та впроваджено пілотний проект системи управління якістю вищого навчального закладу на базі Національного авіаційного університету (НАУ).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9303
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf196.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.