Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9288
Title: Формування сучасної термінологічної бази дизайну і ергономіки та її унормування
Keywords: дизайн
ергономіка
термінологічна база
дизайн-ергономічні установи
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1. Сформовані нові (сучасні) дефініції на основі використання спеціальних дизайн- ергономічних джерел. 2. Систематизовано, гармонізовано з міжнародними термінологічними стандартами і по- годжено з провідними дизайн-ергономічними установами (СДУ, НАУ, ХДАДМ, УІПА) сучас- ний термінологічний апарат дизайну і ергономіки. 3. Здійснено систематизацію груп термінів з урахуванням сфери їх використання. 4. Враховуючи суттєве розширення дизайн-ергономічної термінології в останні роки (особливо у сфері дизайну) за рахунок використання термінів із суміжних дисциплін, доведена необхідність унормування більшості нових для дизайну і ергономіки термінів. 5. На основі розроблених вимог до термінів і форми їх визначень, принципів побудови (тематично-алфавітного, за рубриками тощо) сформовано термінологічний фонд дизайну і ер- гономіки, розроблено, згідно діяльністного підходу, та апробовано у провідних дизайн- ергономічних установах і ВНЗ України електронний словник з дизайну та ергономіки та видано словник на паперовому носії.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9288
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf151.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.