Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9285
Title: Методи, моделі та технології створення систем контролю польоту динамічних об’єктів
Keywords: контроль польоту
динамічний об’єкт
система контролю
метод
модель
технологія
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: запропонована структура та алгоритми розроблених програмно-апаратних засобів, що дозволило виконувати обробку ПІ, отриманої з будь-яких типів динамічних об’єктів. Необ- хідною умовою для цього є адаптація окремих функцій ПАК під конкретний тип авіаційної тех- ніки. Можливість адаптації закладена в розроблених алгоритмах; - запропоновано малогабаритні ЕБН на базі твердотільних накопичувачів, що зна- чно збільшують обсяг ПІ, що зберігається, підвищують якість зареєстрованих даних та спро- щують процедури їх копіювання і подальшої обробки за допомогою будь-яких типів персона- льних комп’ютерів. - розроблено алгоритми аналізу техніки пілотування, що дозволяє у режимі експрес- аналізу досить швидко виявляти відхилення від обмежень та вимог технічної документації з на- данням довідкової інформації щодо можливих причин цих відхилень та рекомендації по виклю- ченню цих причин. - розроблено алгоритми оцінки стану систем авіаційної техніки, що дозволяє при- ймати обґрунтовані рішення щодо підтримки льотної придатності, встановленню діагнозу та прогнозуванню в разі розвитку несправностей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9285
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf154.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.