Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9279
Title: Системне моделювання навчально-виховного процесу у ВНЗ в умовах особистісно-розвивального навчання на основі інтегративних курсів
Keywords: навчально-виховний процес
вищий навчальний заклад
особистісно-розвивальне навчання
інтегративний курс
системне моделювання
підготовка фахівців
Національний авіаційний університет
Кременчуцький льотний коледж
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше обгрунтовано нові стандарти організації навчання для формування освітнього простору студента як зони особистісного розвитку з домінуванням діяльнісного аспекту засво- єння змісту; конкретизовано теоретичні основи створення інтегративних модульних програм; розроблено методичну документацію для формування та впровадження інтегративних навчаль- них курсів; запропоновано до використання комунікативні методи і форми навчання, які є ха- рактерними для європейської зони освіти. Використання результатів дослідження сприятиме системності отримання знань, глибині та якості засвоєння навчального матеріалу; встановлен- ню зворотного зв’язку на визначених етапах навчання; підвищенню мотивації учасників навча- льно-виховного процесу та відповідальності студентів за результати навчальної діяльності; ма- ксимальному забезпеченню потреб особи у виборі освітнього рівня та кваліфікації; підвищенню рівня адаптації особи до зміни вимог ринку праці, формуванню творчих здібностей студентів. Інтеграція навчальних дисциплін сприятиме також зменшенню кількості навчальних курсів за рахунок збільшення об’єму кредитів у кожній дисципліні.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9279
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf171.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.