Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9278
Title: Розробка та впровадження новітніх технологій стиску та захисту сигналів і зображень в радіоелектронних системах і комплексах
Keywords: стиск сигналу
стиск зображень
захист сигналу
захист зображень
радіоелектронні системи і комплекси
вейвлет-перетворення
симетрична блокова криптографія
потокова криптографія
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: – методи стиснення даних із застосуванням ортогональних розкладень дискретних сигналів та на їх основі запропоновані алгоритми та структурні схеми пристроїв, що реалізують методи стиснення даних у різних системах базисних функцій; – методи та алгоритми стиснення мовних сигналів, що базуються на використанні сучас- ного математичного апарату вейвлет-перетворення; – алгоритмічне та програмне забезпечення криптографічного захисту інформації в кор- поративних комп’ютерних мережах на основі оригінальних методів симетричної блокової та потокової криптографії. Запропоновані в проекті методи стиснення даних та криптографічного захисту інформації є новими фундаментальними дослідженнями. Їх реалізація в алгоритмах та структурних схемах радіоелектронних системах і комплексах відповідає світовому рівню в галузі сучасних методів та засобів обробки сигналів та зображень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9278
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf177.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.