Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9277
Title: Наукові основи і раціональне використання традиційних моторних палив та перспективи розвитку альтернативних джерел енергії для транспортних засобів
Keywords: раціональне використання
традиційні моторні палива
альтернативні джерела енергії
транспортний засіб
термічна переробка відходів
низькокотемпературна переробка відходів
сорбційний матеріал
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Технологія отримання (синтезу) перспективних сорбційних матеріалів із заданими влас- тивостями із вітчизняної сировини для рекуперації летких фракції нафтопродуктів. 2. Технологія термічної переробки промислових і побутових відходів з метою отримання моторних палив. 3. Удосконалена технологія низькокотемпературної переробки гумовміщуючих відходів з отриманням продуктів піролізу: рідкої фракції – аналога мазуту, твердого вуглецевого залишку та газу. 4. Технологія отримання аналогу моторного палива з рідкої фракції продуктів високотемпературного піролізу. 5. Технологія використання газорідинних палив (легованих вуглеводневими газами).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9277
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf165.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.