Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9270
Title: Розробка методів та методик статистичної діагностики виробів
Keywords: діагностики виробів
статистичної діагностики
розробка
метод
методика
лінійний випадковий процес
інформаційний сигнал
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше запропоновані і розроблені математичні моделі інформаційних сигналів діагнос- тики у вигляді лінійних випадкових процесів і запропоновані способи їх дослідження. Встановлені нові діагностичні ознаки оцінки дефектності виробів із композиційних ма- теріалів з урахуванням їх статистичної відмінності, породженої наявністю дефектів. Запропоновано новий спосіб підвищення вірогідності контролю композиційних матеріа- лів, який полягає в рандомізації стимулюючої дії на об’єкт контролю та використання в якості діагностичних ознак статистичних характеристик параметрів інформаційних сигналів. Вперше визначені та обгрунтовані статистичні методи виділення діагностичних ознак, їх аналізу та обробки, що дозволило підвищити їх діагностичну цінність та вірогідність діагности- ки в цілому. Запропоновані та досліджені нові методики відбору та оцінювання діагностичних ознак, які дозволяють зменшити розмірність діагностичного простору та підвищити вірогідність діаг- ностики. Розроблені та експериментально досліджені методи прийняття діагностичних рішень для вирішення задачі знаходження та ідентифікації дефектів структури композиційних матеріалів. Розроблено метод ультразвукової товщинометрії, який грунтується на визначенні та аналізі фазових характеристик інформатційних сигналів і виявленні стрибків фазової характеристики в моменти суміщення в часі відбитих сигналів, що дає можливість визначати товщину шарів контрольованих виробів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9270
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf169.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.