Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9258
Title: Фізико-технологічні основи формування нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення
Keywords: трибологія
триботехнічне призначення
покриття
нанокомпозиційне градієнтне покриття
фізико-технологічні основи
напружено-деформований стан
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: – уперше проведено аналітичні дослідження напружено-деформованого стану одно- та багатошарових градієнтних КЕП, навантажених силами тертя. Показано, що вели- чиною напружень у контактній зоні та за глибиною покриття можна керувати, зміню- ючи конструкцію та фізико-механічні характеристики покриттів; – установлено оптимальні щодо зносостійкості конструкції композиційних покрит- тів та режими їх нанесення. Вивчено вплив кількості та розміру частинок наповнювача на триботехнічні властивості покриттів. Найвищою зносостійкістю характеризуються нікелеві КЕП з частинками фракції 20-28 мкм, вміст яких складає 20 – 25 % за об’ємом покриття; – уперше проведено експериментальні дослідження впливу градієнта структури КЕП на триботехнічні властивості. Встановлено, що більш високою зносостійкістю характеризуються градієнтні КЕП з “прямим” градієнтом будови; – уперше показано роль співосаджених макро- та наночастинок на комплекс фізико- механічних і триботехнічних властивостей; – установлено, що оплавленням покриттів, можна значно підвищити їх фізико- механічні властивості та зносостійкість. Найбільш ефективним для оплавлення є за- стосування лазерної обробки. Встановлено, що дискретно-оплавлені покриття зі ство- ренням стовпчастої структури характеризуються найвищими триботехнічними властивостями та встановлено оптимальну площу оплавлення 25–40%; розроблено та запатентовано склад зносостійких покриттів, склад електролітів для їх нанесення та комп’ютеризовану технологію формування наноструктурних градієнтних покриттів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9258
Appears in Collections:Наукові статті кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf171.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.