Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9223
Title: Методологія реконструкції об’єктів аеропортів у складних інженерно-геологічних умовах України
Keywords: реконструкція
аеропорт
інженерно-геологічні умови
складні умови
Україна
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Наукова новизна результатів роботи полягає в тому, що розвинуто нелінійну теорію пружності і пластичності для плоских задач і теорію граничного напруженого стану ґрунтового півпростору. Створено методологію реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно- геологічних умовах України. Значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що розроблена методо- логія дозволяє аналізувати вплив ґрунтової основи на напружено-деформований стан аеродро- мних покриттів, на основі розроблених теоретичних основ методики чисельного розрахунку стійкості об’єктів аеропортів при урахуванні граничного стану рівноваги півпростору, та до- зволяє моделювати умови міцності і несучої здатності конструкцій об’єктів аеропортів, що зна- ходяться у взаємодії з ґрунтовим півпростором на основі розроблених уточнених методів роз- рахунку жорстких аеродромних покриттів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9223
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf186 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.