Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9221
Title: Методологія розробки, інтеграції та впровадження технологій управління життєвим циклом конкурентоспроможних виробів промислових підприємств України
Keywords: промислове підприємство
Україна
управління життєвим циклом
впровадження технології
методологія розробки
інтеграція
автоматизоване управління
модель
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше на основі комплексного використання системних принципів і загальних законо- мірностей розробки, інтеграції та функціонування інтегрованих автоматизованих систем розро- блено нову методологію, яка включає: − концепцію розробки, інтеграції та впровадження технологій управління життєвим циклом виробу промислових підприємств; − нові моделі даних виробничого призначення, моделі процесів реінжинірингу інтегро- ваних автоматизованих систем виробничого призначення; − метод реінжинірингу інтегрованих автоматизованих систем, який враховує вхідні та вихідні дані, етапи виконання, часові та вартісні обмеження промислового підприєм- ства; − метод автоматизованого управління процесами реінжинірингу інтегрованих автома- тизованих систем виробничого призначення, який на відміну від існуючих включає алгоритми генерації проектних варіантів та критерії оптимізації; − методику управління реінжинірингом інтегрованих автоматизованих систем розосе- реджених підприємств; − тестове програмне забезпечення; − методику інтеграції та впровадження технологій управління життєвим циклом виро- бів промислових підприємств. Удосконалено метод представлення єдиних інтегрованих даних інтегрованих автомати- зованих систем, який базується на використанні обмінного файлу STEP (згідно з ISO 10303) та розроблених концептуальних схем даних на мові EXPRESS, що забезпечує обробку даних в єдиному інтегрованому інформаційному середовищі промислового підприємства. Удосконалено принципи та технологію процесного підходу до інтеграції та впроваджен- ня технологій розробки, інтеграції та впровадження технологій управління життєвим циклом конкурентоспроможних виробів промислових підприємств. Значимість отриманих наукових результатів полягає у створенні та експериментальному підтвердженні нової теорії розробки, інтеграції та впровадження технологій управління ЖЦВ промислових підприємств. Отримані нові знання і закономірності управління виробничими даними та реінжинірингом ІАС виробничого призначення, що забезпечує скорочення терміну випуску продукції та її конкурентоспроможність та економії трудових та фінансових ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9221
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf193.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.