Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9213
Title: Розроблення апаратно-програмних засобів інтегрованої інерційно-супутникової навігаційної системи для безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
Keywords: безпілотний літальний апарат
навігаційна система
інтегрована інерційно-супутникова навігаційна система
апаратно-програмний засіб
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Наукова новизна у виконанні даного проекту полягає в отриманні інтегрованого навіга- ційного рішення в складних радіонавігаційних умовах, а також підвищенні надійності та досто- вірності навігаційного рішення, а саме розроблено нові підходи до сумісної обробки навігацій- них даних: - метод оновлення навігаційних параметрів автономно БІНС; - алгоритми комплексної обробки даних від інерціальної та супутникової навігаційних систем на основі калманівської фільтрації з використанням QR – факторизації коваріаційної ма- триці вектора похибок системи для покращення збіжності фільтра Калмана. Запропоновано новий метод до усунення дії завад та перешкод на магнітометричні кур- сові системи інтегрованої навігаційної системи безпілотних літальних апаратів. Значимість. Завдяки реалізації ідей проекту створено експериментальний зразок мало- габаритної інерційно-супутникової навігаційної системи з використанням датчиків низької вар- тості типу MEMS, у якому реалізовано запропоновані методи сумісної обробки навігаційних даних, що значно підвищує надійності та достовірності навігаційного рішення, зменшення ма- согабаритних характеристик, що дозволить підвищити безпеку польотів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9213
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf202.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.