Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9212
Title: Розроблення автоматизованої системи мінімізації негативного впливу людського фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційного обладнання
Keywords: аеронавігаційне обладнання
автоматизована система
мінімізація
негативний вплив
людський фактор
англомовна складова
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Новизна розробки полягає у тому, що: - уперше обґрунтовано необхідність розроблення автоматизованої системи мінімізації негативного впливу людського фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційно- го обслуговування; - уперше розроблено електронний навчальний засіб, який дозволяє мінімізувати негатив- ний вплив людського фактору з англомовною складовою (усне мовлення); - уточнено технічні можливості вимог до автоматизованої системи мінімізації негативно- го впливу людського фактору з англомовною складовою в умовах її застосування для великої кількості слухачів (на прикладі студентів аеронавігаційного інституту); - уточнено особливості негативного впливу людського фактору з англомовною складо- вою на безпеку аеронавігаційного обслуговування в контексті його мінімізації під час мовної підготовки авіаційного персоналу. Значимість отриманих наукових результатів Наукова значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано та розроблено електронний на- вчальний посібник, застосування якого дозволяє авіаційному фахівцеві самостійно регулювати належний рівень своєї мовної підготовки з метою уникнення негативного впливу англомовної складової людського фактору під час здійснення аеронавігаційного обслуговування.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9212
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf168.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.