Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9211
Title: Метричне забезпечення властивостей програм методом «ціль-питання-метрика»
Authors: Луцький, М. Г.
Дишлевий, О. П.
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В багатьох процесах, пов’язаних зі створенням та супроводженням програмного забезпечення, проводиться вимірювання. Вимірювання програмного забезпечення застосовують, наприклад, при документуванні, модифікації, контролю якості. Воно призначене для контролю та управління процесами розробки з метою підвищення їх ефективності. Вимірювання проводиться за допомогою метрик. Метрика – кількісне значення міри володіння системою, компонентом чи процесом заданою властивістю. За допомогою метрик оцінюють властивості складових розробки програмного забезпечення (продуктів, процесів). Властивість – це деяка характеристика сутності програмного забезпечення. Властивості програмного забезпечення дають його розуміння для аналізу та подальшого використання. Вищий рівень абстракції для властивості відповідає повному розумінню програмного забезпечення, нижчий показує окремий аспект програмного забезпечення. Властивості нижчого рівня простіше охарактеризувати на основі простих числових показників. Але на основі цих властивостей важко або неможливо говорити про загальні характеристики програмного забезпечення. Оскільки, найчастіше, властивості програмного забезпечення, які потребують визначення, є складними величинами, які не можна виміряти безпосередньо, то для характеристики властивості необхідно виконувати її декомпозицію на сукупність вузьких, підбираючи для неї ряд характеристичних метрик. Отже, при підборі метричного забезпечення для властивості програмного забезпечення проводиться вибір деяких простих метрик, за допомогою яких характеризується обрана властивість.
Description: Література 1. Norman E. Fenton, Shari Lawrence Pfleeger Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach.- Cambridge University Press,1996.-638p. 2. Christof Ebert, Reiner Dumke, Manfred Bundschuh, Andreas Schmietendorf. Best Practices in Software Measurement: How to use metrics to improve project and process performance. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.-295p. 3. Forrest Shull, Janice Singer, Dag I.K. Sjoberg Guide to Advanced Empirical Software Engineering. – Springer-Verlag London Limited 2008.-394p. 4. IEEE Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, identifies terms currently in use in the field of Software Engineering. Standard definitions for those terms are established. 5. Дишлевий О.П. Перевірка адекватності метричних моделей властивостей програмного забезпечення // ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2006: Матеріали Всеукраїнської конференції аспірантів та студентів.- К.:НАУ, 2007.- с.77-84. 6. Basili V.R., Weiss D.M. A method for collection valid software engineering data // IEEE Transaction on Software Engineering, 10(6), pp. 728-38, 1984. 7. J. McGary, D. Card, C. Jones, B. Layman, W. Clark, J. Dean, and F. Hall. Practical Software Measurement, Objective Information for Decision Makers, Addison-Wesley, Boston, 2002.-294p. 8. Linda M. Laird, M. Carol Brennan Software Measurement and Estimation: a practical approach. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2006.- 257 p. 9. Rini van Solinger, Egon Berghout The Goal/Question/Metric Method: a practical guide for quality improvement of software development. – McGraw-Hill International (UK) Limited 1999. – 200p. 10. Michele Lanza, Radu Marinescu. Obect-oriented metrics in practice: Using software metrics to characterize, evaluate, and improve the design of object-oriented systems. – Springer- Verlag Berlin Limited 2006.-205p. 11. Сидоров Н.А., Хоменко В.А. Структура измерителя программ. // Проблеми транспорту: Зб. наук. пр. Випуск 2. – К: НТУ, 2005. - С. 190-195. 12. Дишлевий О.П. Застосування предметно-орієнтованого методу побудови залежностей між метриками програмного забезпечення / О.П. Дишлевий // Вісник НТУУ «КПІ». Інфоматика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2009. – №50. – С. 64–69. 13. Дишлевий О.П. Предметно-орієнтований метод побудови залежностей між метриками програмного забезпечення / О.П. Дишлевий // Вісник НАУ. – 2009. – №3. – С. 206–212. 14. Дишлевий О.П. Пакет статистичного аналізу для емпіричної інженерії програмного забезпечення / О.П. Дишлевий // Наука і молодь. Прикладна серія. Збірник наукових праць. – 2009. – № 9. – С. 104–108.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9211
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
l.doc318.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.