Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9172
Title: Фізико-хімічні основи трибологічних процесів підвищення працездатності різального інструменту формуванням зносостійких композиційних багатошарових покриттів
Keywords: трибологія
зносостійкість
композиційне покриття
багатошарове покриття
фізико-хімічні процеси
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Наукова новизна результатів проведених досліджень полягає в нових фундаментальних даних про фізико-хімічні механізми трибологічних процесів та розробці на їх основі концептуа- льного підходу до формування зносостійких багатошарових, композиційних і біогенних по- криттів інструментального призначення, а саме: 1) методики підвищення зносостійкості повер- хнево-модифікованого різального інструменту; 2) критерії формування покриттів для різально- го інструменту; 3) трибологічний метод оцінювання зносостійкості різального інструменту. Значимість отриманих наукових результатів полягає у тому, що застосування отри- маних наукових результатів дає змогу підвищити працездатність різального інструменту шля- хом керуванням його властивостями за рахунок варіації структурно-фазовим складом робочих поверхонь, а це економія матеріальних та трудових ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9172
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf153.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.