Кафедра основ архітектури, дизайну та містобудування : [1080] Community home page

Logo

Browse

Sub-communities within this community

Logo

International scientific-practical conference of young scientists «Build‐Master‐Class» [27]

Organizer of the conference - Kyiv National University of Construction and Architecture

Logo

Звіти про науково-дослідні роботи (НДР) кафедри містобудування [19]

Стислий опис результатів виконання науково-дослідних робіт (НДР)

Logo

Звіти про науково-дослідні роботи (НДР), виконані за участю викладачів кафедри містобудування [11]

Стислий опис результатів виконання науково-дослідних робіт (НДР)

Logo

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» [12]

Тези доповідей студентів, аспірантів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри

Logo

Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM» [0]

Організатор: Український центр сталевого будівництва. Мета конкурсу – залучити студентів 4-6 курсів до створення оригінальних концептуальних рішень з використанням сталевих конструкцій.

Collections in this community

Logo

Державні будівельні норми, національні стандарти в галузі будівництва України [9]

Розроблені за участю співробітників кафедри містобудування

Logo

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри містобудування [26]

Виконані під керівництвом викладачів кафедри містобудування НАУ

Logo

Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" [22]

Організатор: Національний авіаційний університет. Основна мета Конгресу – обговорення напрямів та проблем розвитку міського середовища, поширення сучасних практик та технологій, узагальнення досвіду України, країн СНД, Балтії, близького та дальнього зарубіжжя.

Logo

Навчально-методичні матеріали кафедри містобудування [8]

практикуми, методичні рекомендації