Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63863
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГрекова, Л.Ю.-
dc.contributor.authorПавроз, Д.О.-
dc.contributor.authorPavroz, D.O.-
dc.contributor.authorGrekova, L.-
dc.date.accessioned2024-06-10T11:19:05Z-
dc.date.available2024-06-10T11:19:05Z-
dc.date.issued2024-05-17-
dc.identifier.citationГрекова Л.Ю., Павроз Д.О. Цифрова криміналістика: формування та роль у забезпеченні безпекового середовища України // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.217-220.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-8126-89-5-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63863-
dc.description1. Шевчук В.М. Європейський вектор розвитку сучасної криміналістики. Адаптація правової системи України до права Європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29.09.2022). Полтава: Полт. юрид. ін-т, 2022. С. 325-327. 2. Сайт Офіса Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/. 3. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Шевчук В.М. та ін. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу. Питання боротьби зі злочинністю. 2021. Вип. 42. С. 92-102.uk_UA
dc.description.abstractУ сьогоднішніх реаліях цифровізація стає не лише сучасним трендом у суспільстві, а й вирішальним фактором економічного, соціального, політичного та міжнародного зростання будь-якої країни. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС створило додатковий імпульс для гармонізації підходу до цифрової трансформації. У цьому контексті участь України у програмі «Цифрова Європа» до 2027 року є важливою подією, спрямованою на прискорення економічного відновлення та цифрової трансформації України, створення єдиного цифрового ринку з ЄС та наближення цифрового сектору України до європейського, що зробило її пріоритетом національної політики цифрової трансформації в умовах війни.uk_UA
dc.description.abstractIn today's realities, digitalization is becoming not only a modern trend in society, but also a decisive factor in the economic, social, political and international growth of any country. Granting Ukraine the status of a candidate for EU membership created an additional impetus for the harmonization of the approach to digital transformation. In this context, Ukraine's participation in the "Digital Europe" program until 2027 is an important event aimed at accelerating Ukraine's economic recovery and digital transformation, creating a single digital market with the EU and bringing Ukraine's digital sector closer to the European one, which made it a priority of the national digital transformation policy in the conditions of war.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectцифровізаціяuk_UA
dc.subjectцифрова трансформаціяuk_UA
dc.subjectкримінальний кодексuk_UA
dc.subjectdigitizationuk_UA
dc.subjectdigital transformationuk_UA
dc.subjectсriminal сodeuk_UA
dc.titleЦифрова криміналістика: формування та роль у забезпеченні безпекового середовища Україниuk_UA
dc.title.alternativeDigital forensics: formation and role in ensuring the security environment of Ukraineuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.subject.udc342.9(043.2)uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-217-220.pdfтези402.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.